Org.nr: 769607-2409
Adress: Box 9, 52102 Falköping
info@matokultur.se
www.matokultur.se
www.konstnatten.nu
Styrelse:  
Åsa Gustaf-Janson. ordf
Mattias Lindgren sekr.
PO Larsson, kassör,
Larry Geszti
Gerth Bragnå

Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat första genomförande av Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden år 2000. 2001 blev Konstnatten en del av skördefesten och har blivit det stora arrangemanget med lokal mat och lokal kultur. Därtill har vi lagt en rad arrangemang genom åren i samarbete med flera aktörer inom mat och kultur. Konserter, konstutställnigar, matevent m.m.

Föreningen har, enligt stadgarnas ändamålsparagraf till syfte "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och försäljning, samt gemensam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser". Föreningen skall även arbeta för "ökad landsbygdsturism och bevarande av kulturvärden". Det är viktigt att se turismen som näringsverksamhet som ger människor sysselsättning.


Konstnatten växer sig allt större för varje år. 2017 deltog minst 400 konstnärer och hantverkare på drygt 100 utställningsplatser i Falköping och Tidaholm. Omfattningen har blivit större för varje år och på begäran utökades  konstnattshelgen 2014 med fredag. Besöksantalet är nu kring 50 000 och besökarna kommer från en stor del av Sverige. För boende på bygden har det blivit en tradition att bjuda hem vänner och bekanta och åka ut på bygden  för att se god konst och äta god lokalproducerad mat.

Arrangemanget är alltid sista helgen i september och för att komma med i marknadsföringen för arrangemanget bör man anmäla sig redan i april till info@matokultur.se

Falbgdens Mat och Kultur ekonomisk förenig
Box 9
521 02 Falköping

Org.nr: 769607-2409
BG: 5250-6524

Hemsida: www.matokultur.se
E-post: info@matokultur.se