Information från Länsstyrelsen om regler under pandemin.

Gyllene äpplet kommer att delas ut även för 2020 års Konstnatt. På grund av pandemin kommer det däremot att dröja tills vi kan samla utställare till en skördefestefterfest. Förhoppningsvis någon gång under hösten 2021.