konstnatten 2020 blev - trots pandemin - en succé. väl genomfört på alla utställningsplatser med god kontroll på antalet besökare och en god logistik. trots färre antalet besökar jämfört med 2019 tycks alla vara nöjda med utfallet. försäljningen blev också god vilket är betydelsefullt detta år.
Ett stort tack från styrelsen för falbygdens mat och kultur till er utställare och utställningsplater runt om på bygden.
 

Vi ses 2021. Anmälan till konstnatten 2021 kommer att läggas ut någongång i mars. Senaste anmälningsdag blir någon gång i slutet av april för att komma med i de tryckta utställnigslistorna och marknadsföringen. Väl mött då.

Gyllene äpplet kommer att delas ut även för årets Konstnatt. På grund av pandemin kommer det däremot att dröja tills vi kan samla utställare till en skördefestefterfest. Förhoppningsvis någon gång efter årsskiftet.