Pris i ett magasin
Helsida 6 500:-
Halvsida 4 000:-
Kvartssida 2 500:-
Åttondelssida 1 500:-

pris vid köp av annonsplats i två magasin samtidigt,
Vårmagasinet
(utkommer till transäsong) och 
Skördefestmagasinet
(utkommer i juni för att marknadsföra Konstnatten)
Helsida 8 000:-
Halvsida 5 500:-
Kvartssida 3 500:-
Åttondelssida 2 000:-

• Helsida utfallande

B 210mm x H 296mm

( +3mm-utfall)

 

• Helsida

B 164mm x H 249mm

 

• Halvsida

B 164mm x H 124mm

 

• Kvartssida (liggande)

B 164mm x H 61mm

 

• Kvartssida (stående)

B 80mm x H 124mm

 

• Åttondelssida

B 80mm x H 61mm

 

 Annons till
 Skördefestmagasinet 2020

Skördefestmagasinet ges bara ut digitalt. Den kommer att ligga på vår hemsida. Utställarlistan trycks och hänvisar till magasient på hemsidan. Vi har fler läsare på hemsidan än vad vi når med de tryckta medierna.

  • Är din anmälan Ny eller ändring av tidigare ?
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)