Loggor fritt att använda om du deltar i föreningens arrangemang.
Mekelsmäss och Konstnatten är inregistrerade varumärken.