Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat första genomförande av
Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden år 2000.


Föreningen har, enligt stadgarnas ändamålsparagraf, till syfte "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och försäljning, samt gemensam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser".

Föreningen skall även arbeta för "ökad landsbygdsturism och bevarande av kulturvärden". Det är viktigt att se turismen som näringsverksamhet som ger människor sysselsättning.

Verksamheten har utvecklats och vuxit för varje år. Det innebär väldigt mycket som måste planeras och förberedas, men föreningen har i sina led många eldsjälar och som ordförande känner jag stor tillförsikt.

Styrelsen består verksamhetsåret 2018 av Gerth Bragnå som ordförande, 
Mattias Lindgren v.ordf., PO Larsson, kassör, Egil Josefson och Åsa Gustaf Jansson

Konstnatten växer sig allt större för varje år. 2017 deltog minst 400 konstnärer och hantverkare på drygt 100 utställningsplatser i Falköping och Tidaholm. Omfattningen har blivit större för varje år och på begäran utökades  konstnattshelgen 2014 med fredag. Besöksantalet är nu kring 50 000 och besökarna kommer från en stor del av Sverige. För boende på bygden har det blivit en tradition att bjuda hem vänner och bekanta och åka ut på bygden  för att se god konst och äta god lokalproducerad mat.

Arrangemanget är alltid sista helgen i september och för att komma med i marknadsföringen för arrangemanget 

bör man anmäla sig redan i april till info@matokultur.se

Gerth Bragnå Ordförande i Falbygdens Mat & Kultur

Falbygdens Mat och Kultur är medlemmar i Aktiv Handel Falköping, Falköping Nu ekonomisk förening, Falköpings Närradioförening och Bildkällan 

Framtiden
Vilka planer finns för framtiden? Egentligen är det en kombination av att fortsätta med det vi redan startat samt fortsätta utveckla Skördefestarrangemanget och gärna lite till. På så sätt skapas ett stort och mycket attraktivt turistområde till glädje för både besökare och vår egen bygd. I detta område finns så otroligt mycket att se och uppleva för att inte tala om all den goda och lokalt producerade maten.

Skulle ni vilja bli medlemmar i vår förening och har verksamhet inom vårt intresseområde är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er!


Falbygdens Mat & Kultur har ambitionen att utveckla Mekelsmäss till
en fest av dignitet för mat, kultur, konst och hantverk.
Vi ser Mekelsmäss som en god möjlighet att utveckla en ny besöks/turistperiod
i vår kommun genom att visa vilka unika värden som präglar Falköping och
Falbygden. Vi får också möjlighet att skapa ett viktigt nätverk,
stärka handelsstaden Falköping och inte minst etablera varumärket Falbygden.
Det kommer att hända något varje dag runt om i vår kommun under de dagar vilka festen pågår. Vi hoppas att vi får många besökare från andra kommuner såsom Göteborg, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Borås, Ulricehamn och Jönköping förutom hela gamla Skaraborg. Ett mål är att få besökare från alla delar av landet. Vi behöver också hjälp av alla kommuninvånare. Passa på att bjuda vänner och bekanta till Falköping och Falbygden de dagar som Mekelsmäss pågår!

De öppna utställningarna har alla samma symbol, mekelsmässymbolen, som visar dig vägen till upplevelser och möten. Se naturfoto och smaka god soppa på ett ställe, kör vidare för att se naturmåleri och ta en kopp kaffe på nästa, fundera sen på var det är lämpligast att inta påtåren. Därefter är det dags att fundera på vad ögat kräver och var nattvickningen finns. Säkert träffar du bekanta att samspråka med och uppleva nattens tystnad och månens sken .