Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat första genomförande av
Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden år 2000.


Föreningen har, enligt stadgarnas ändamålsparagraf, till syfte "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och försäljning, samt gemensam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser".

Föreningen skall även arbeta för ökad landsbygdsturism och bevarande av kulturvärden". Det är viktigt att se 
turismen som näringsverksamhet som ger människor sysselsättning.

Verksamheten har utvecklats och vuxit för varje år. Det innebär väldigt mycket som måste planeras och förberedas, men föreningen har i sina led många eldsjälar och som ordförande känner jag stor tillförsikt.

Styrelsen består verksamhetsåret 2015 av Gerth Bragnå som ordförande, 
Mattias Lindgren v.ordf., PO Larsson, kassör, Åsa Kroon Karlsson, Johanna Larsson, Egil Josefson och Åsa Gustaf Jansson

Konstnatten växer sig allt större för varje år. 2014 deltog minst 400 konstnärer och hantverkare på drygt 100 utställningsplatser i Falköping och Tidaholm. Omfattningen har blivit större för varje år och på begäran utökades  konstnattshelgen 2014 med fredag. Besöksantalet är nu kring 60 000 och besökarna kommer från en stor del av Sverige. För boende på bygden har det blivit en tradition att bjuda hem vänner och bekanta och åka ut på bygden  för att se god konst och äta god lokalproducerad mat.

Arrangemanget är alltid sista helgen i september och för att komma med i marknadsföringen för arrangemanget 

bör man anmäla sig redan i april till info@matokultur.se

Gerth Bragnå Ordförande i Falbygdens Mat & Kultur

Framtiden
Vilka planer finns för framtiden? Egentligen är det en kombination av att fortsätta med det vi redan startat samt fortsätta utveckla Skördefestarrangemanget och gärna lite till. På så sätt skapas ett stort och mycket attraktivt turistområde till glädje för både besökare och vår egen bygd. I detta område finns så otroligt mycket att se och uppleva för att inte tala om all den goda och lokalt producerade maten.

Skulle ni vilja bli medlemmar i vår förening och har verksamhet inom vårt intresseområde är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er!


Falbygdens Mat & Kultur har ambitionen att utveckla Mekelsmäss till
en fest av dignitet för mat, kultur, konst och hantverk.
Vi ser Mekelsmäss som en god möjlighet att utveckla en ny besöks/turistperiod
i vår kommun genom att visa vilka unika värden som präglar Falköping och
Falbygden. Vi får också möjlighet att skapa ett viktigt nätverk,
stärka handelsstaden Falköping och inte minst etablera varumärket Falbygden.
Det kommer att hända något varje dag runt om i vår kommun under de dagar vilka festen pågår. Vi hoppas att vi får många besökare från andra kommuner såsom Göteborg, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Borås, Ulricehamn och Jönköping förutom hela gamla Skaraborg. Ett mål är att få besökare från alla delar av landet. Vi behöver också hjälp av alla kommuninvånare. Passa på att bjuda vänner och bekanta till Falköping och Falbygden de dagar som Mekelsmäss pågår!

De öppna utställningarna har alla samma symbol, mekelsmässymbolen, som visar dig vägen till upplevelser och möten. Se naturfoto och smaka god soppa på ett ställe, kör vidare för att se naturmåleri och ta en kopp kaffe på nästa, fundera sen på var det är lämpligast att inta påtåren. Därefter är det dags att fundera på vad ögat kräver och var nattvickningen finns. Säkert träffar du bekanta att samspråka med och uppleva nattens tystnad och månens sken .

Upplev höstmörkret, stanna till där facklors sken lyser upp, gå in i stugvärmen och avnjut god konst, vackra 

naturfoto med varm soppa till eller varför inte besöka någon av kyrkorummen som står öppna under Konstnatten. 
Konstnatten erbjuder en resa på bygden med goda upplevelser både för mage och öga.

Falbygdens Mat & Kultur har sedan 2000 utvecklat Mekelsmäss – skördefest på Falbygden med Konstnatten, till
en fest av dignitet för mat, kultur, konst och hantverk.

Vi har haft ambitionen att göra arrangemanget sista helgen i september till en ”säsongsförlängare” för 

besöksnäringen. Efter 15 år kan vi konstatera att vi tillsammans med näringen lyckats med just det. Att ha ett arrangemang med 60 000 besökare under senhösten får betydelse inte bara för den enskilde näringsidkaren utan 
en fest av dignitet för mat, kultur, konst och hantverk.

Du som besökare har en helg med gemyt, upplevelser och god mat att se fram emot. God konst, lokalproducerad 

också för hela kommunen då den totala omsättningen är kring 20 miljoner.
stärka handelsstaden Falköping och inte minst etablera varumärket Falbygden.

mat, lokalt hantverk och massor av roliga trevliga möten i höstmörkret.

Vi får också möjlighet att skapa ett viktigt nätverk,

Välkomna!!