God Jul och Gott Nytt År 2020!
jan 1, 2021

God Jul och Gott Nytt År!

Med blandade känslor lämnar vi snart 2020 bakom oss. Det har varit ett tufft år på många sätt. Men ljuspunkten är att under 2020 har det fötts många nya kreativa tankar som har bärkraft in i 2021.

Styrelsearbetet har verkat för att genomföra planerad verksamhet i enlighet med verksamhetsplan för 2020, som presenterades på årsmötet i april. Något medlemsmöte har tyvärr inte varit aktuellt under året m a av pandemin.

Här kommer en kort lägesrapport från 2020.

·       Samordnat och marknadsfört. Vi har samordnat och marknadsfört arrangemangen Konstrundan Påsk  Mekelsmäss/ Konstantten 2020.

·       Nätverksarbetet. I år har nätverksarbetet varit begränsat. Vi har haft fokus på att vårda och utveckla befintliga nätverk. Samverkansavtal med Platåbergens Geopark har tecknats.

·       Samverkansavtalet med Falköpings Kommun upphör den 31 dec 2020. Styrelsen har redogjort för föreningens arbete både för Kommunstyrelsen och KSAU. Föreningen har i arbetet med Konstnatten organiserat, planerat och genomfört enligt samverkansavtalet, arbetet med tjänstepersoner från Näringslivsavdelningen och Kultur och Fritidsförvaltningen.

·       Nytt samverkansavtal för 2021–22 är tecknat.

·       Hemsidan. I samverkan med näringslivsavdelningen och Sofia Lennström har arbetet med att utveckla Hemsidan och arbete med sociala medier påbörjats genom bl. a digital analys.

Tankar och planer inför 2021