Historik Falbygdens Mat och Kultur 2012
dec 30, 2013

Historik Falbygdens Mat och Kultur 2012

Under 2012 har projektet Affärsutveckling i kultursystem avslutats och en redovisning har gjorts.

I maj 2011 söktes hos Leader Östra Skaraborg projektmedel till Göran Löfwings idé – en konstutställning i Tomtens kalkbrott under Konstnatten. Föreningen beviljades projektmedel med drygt 700 000:- med medfinansiering från Falbygdens Mat och Kultur och Falköping Nu. Det tvååriga projektet slutfördes under 2012. I augusti genomfördes i Tomtens Kalkbrott två Queens-konserter med Erik Rynefors som producent.

att jobba med den lokala maten. Uppdraget är på 5 år och 400 000:-/år. Detta projekt har fortsatt under 2012.

Mexico-projektet

Föreningen fick i april frågan om deltagande i Västragötalandsregionens kulturnämnds internationella kulturutbyte. Konkret gällde det kulturutbytet med Queretaroregionen i Mexiko. Uppdraget var att stå för lokala svenska matvaror och servering av dessa vid invigningarna av de svenska utställningarna. Föreningen deltog med fem personer, Gerth Bragnå, PO Larsson, PA Sandström, Åsa Josefson och Erik Sandström och produkter från Stockuts, Knäck och Bräck, Påverås gårdsmejeri, Viltmat, Johanssons Lamm och Ull och Falbygdens Ost. Två serveringar gjordes i samband med invigningar och de lokala produkterna från Falbygden gjorde stor succé.

Kulturutbytet var helfinansierat av regionens kulturnämnd.

Konstnatten

Höjdpunkten på Mekelsmäss är Konstnatten och antalet utställningsplatser i Falköpings kommun uppgick till 110 med ca 350 utställare. Därtill kom 20 utställningsplatser i Tidaholm med ett 20-tal utställare av konst och hantverk och 10 utställare i Skara.

I likhet med tidigare år ordnades en samlingsutställning som i år var uppställd i foajén på Medborgarhuset.

Den stora begivenheten under Konstnatten var också detta år konstutställningen i det nedlagda Tomtens kalkbrott i Torbjörntorp.

Uppskattningsvis besöktes Konstnatten av 55 000 – 60 000 personer, varav många kom från andra kommuner. Det som började i liten skala har blivit verkligen stort, som de flesta kommuninvånare har tagit till sina.

Projektet Affärsutveckling i kultursystem.

Det regionfinansierade projektet Affärsutveckling i kultursystem avslutades i december 2012 med et seminarie i Göteborg där de fem projekten Vallevägen, Hammarkullenkarnevalen, Gärlesborg/Bottna, Ur Skog i Dalsland och Falbygdens Mat och kultur redogjorde för sina respektive projektredovisningar och där följeforskningen redovisade sina resultat. Falbygdens Mat och Kultur har fått och fick mycket positiv respons på projekt och resultat.

Baroquefestivalen.

Falbygdens Mat och Kultur har tillfrågats om intresse för Baroquefestivalen som startade i augusti 2012. Föreningen har ställt sig positiva och Gerth Bragnå ingår i arrangörsrådet och styrgruppen för Baroquefestivalen där Göteborgs baroqueensemble, Kultur i väst och VG regionens kultursekretariat är drivande.

Leaderprojektet Kulturarena Tomtens Kalkbrott

Leaderprojektet är avslutat och tre arrangemang har arrangerats i kalkbrottet. Konstutställning 2011 och under 2012 har en Queenkonsert och en konstutställning genomförts. Här har samverkan skett med Göran och Linda Löfwing, Peter Nord och Falköping Nu/turistbyrån.