Vi önskar en god jul och ett gott nytt år!
dec 17, 2021

Ytterligare ett händelserikt år är snart till ända. Året startade med den otroliga utställningen Ikon från Fotografiska som visades i Bildkällan och St: Olofs kyrka. Därefter följde Påskkonstrundan och samtidigt pågick planering inför årets stora höjdpunkt Konstnatten. Konstnatten blev återigen en succé med ett stort antal besökare och nya färdvägar. Vissa besöksplatser hade i år rekord i både antal besökare och försäljningssiffror!

Förutom våra stora arrangemang pågår ständigt ett samarbete och en utveckling tillsammans med andra lokala, regionala och nationella aktörer för att utveckla reseanledningarna till vår bygd, fler arrangemang och mer engagemang!

Det är tillsammans vi skapar attraktiva besöksmål och det är tillsammans vi ger våra gäster ett gott värdskap som får dem att återkomma!

Snart startar ett nytt år med både nya och återkommande projekt, tack du som deltar och arbetar mot våra gemensamma mål!

Vi i föreningen önskar en god jul och ett gott nytt år, hälsningar från styrelsen, Åsa, Per-Olof, Gerth, Larry och Mattias.