Gyllene äpplet 2022
nov 6, 2022

Vid årets skördefestefterfest på Vilhelmsro gårdscafé och restaurang träffades ett 50-tal glada Konstnattsdeltagare för att summera årets Konstnatt över en bit god och vällagad mat och avslutande kaffe med kaka. Traditionsenligt delade styrelsen ut gyllene äpplen till utställare  som särskilt märkt ut sig under året eller tidigare. Nedan kan du läsa motiveringar till samtliga gyllene äpplen för i år.

1. Ludvig Ödman för sin utställning på Rydlyckorna i Börstig om kriget i Ukraina
2. Falbygdens museum och Falbygdens Konstförening
3. Hjälmshögens lanthandelsmuseum och docksamling. Kulturgärning
4. Den flygande Gnistan för sitt konstnärsskap
5. Falbygdens Fågelklubb
6. Norders Bokhandel
7. Viltmat

Ludvig Ödman får Gyllene Äpplet för sin utställning på Rydlyckorna i Börstig om kriget i Ukraina.
Med satirteckningar som vapen, belyser han kriget och politiken bakom Rysslands invasion av Ukraina. Med en teckning om dagen sedan kriget började får han oss att förstå det politiska spelet bakom och krigets innebörd för det Ukrainska folket. Varje bild har ett pris som genererar pengar som hjälp till Ukraina att segra. Med sina politiska bilder, för Ludvig in något nytt och angeläget i Konstnatten. Ludvig Ödman visar konstens och kulturens möjligheter att skapa opinion, belysa viktiga samhällsproblem och globala orättvisor.

Falbygdens Konstförening och Falbygdens Museum får Gyllene Äpplet för intressanta och kvalitativa utställningar i samverkan.
Årets utställning på Falbygdens Museum – Genom nålsögat – är en i raden av kvalitativa och publikdragande utställningar som Konstnattsbesökarna fått ta del av genom Falbygdens Konstförenings samverkan med Falbygdens Museum. Med Konstföreningens utställningar får vi möta intressanta konstnärer och se nationell konst vilket också öppnar upp museets utställningar som ger en tusenårig bild av Falbygden för Konstnattsbesökarna.

Hjälmshögens lanthandelsmuseum och docksamling i Åsarp får Gyllene Äpplet för sin kulturgärning.
Ingemar och Lill-Anna Johansson har bevarat och vårdat gårdens lanthandel som sedan den lades ner 1977 stått intakt som den lämnades. Lanthandeln har blivit ett viktigt museum som visar en viktig tid i Sveriges historia då lanthandeln tjänade som träffpunkt i byn, postförmedling, telefonsamtalsförmedlare, järnhandel och livsmedelsbutik. En tid långt från nutida städers likriktade handelslador.
Hjälmshögens lanthandelsmuseum är viktig för att få perspektiv på utvecklingen – vad den innebär och hur snabbt den går. Ingemars plåtleksakssamling och Lill-Annas docksamling ger också de en tydlig resa i tiden. Tillsammans ger det en fantastisk plats att besöka – ett levande museum, ett besöksmål som ger perspektiv – en ovärderlig kulturgärning och ett viktigt besöksmål under Konstnatten.

Geert van der Vossen – Den flygande Gnistan – får Gyllene Äpplet för sitt konstnärskap.
Geert van der Vossen har ett filosofiskt förhållningssätt till sitt skapande. Han får hård, kall och rostig metall att skina, beröra och förgylla. Geert jobbar uteslutande i metall och ser i materialet – som andra kasserar som skrot – möjligheter att skapa vackra former. Skrot finns inte i Geerts värld. Skrot är former som går att sammanfoga till nya tredimensionella figurer. Han ser mjuka tredimensionella figurer i hård och rostig metall. Hans kanske mest kända offentliga verk är Coronablommorna men hans verk finns också i Uddevalla ”3Silltunnor”, Saltsjö Duvnäs, ”Början eller slut”, Hällekis Säteri, ”Spindelnystan” och Prästgården i Jäla ”HässjeSTOR”.

Falbygdens Fågelklubb får Gyllene Äpplet för Konstnattens mest engagerande utställningsplats.
Falbygdens Fågelklubb har under många år engagerat föreningens medlemmar till utställningen i Friggeråkers Bygdegård under Konstnatten. Med konsthantverk, foto, keramik, skulptur, akvareller och oljemålningar visar föreningens medlemmar sina färdigheter. Med sitt stora antal engagerade medlemmar, skapar de inte bara ”ett driv” i föreningen utan också ett entusiasmerande exempel på vad som kan åstadkommas om medlemmarnas kreativitet släpps lös. Fågelklubbens medlemmar lockar varje år ett stort antal besökare till sin utställning och med sitt exempel fått andra att gå samman i en kreativ mix. Falbygdens Fågelklubb engagerar och entusiasmerar.

Åsa Fridolfsson och Norders Bokhandel får Gyllene Äpplet, för att hon uppmärksammat boken och berättandet som kulturupplevelse i Konstnatten.
Med stor övertygelse och bestämdhet tog Åsa beslutet att med bokhandeln vara med på Konstnatten. Att föra fram boken och berättandet och ge bokhandeln en framskjuten plats, var ett tydligt ställningstagande. Det blev också ett tydligt ställningstagande för centrumhandeln, att delta. Med deltagandet blev bokhandeln ett viktigt exempel för att andra att ta efter och en möjlighet att i framtiden skapa en kulturgata i centrum under Konstnatten.

Viltmat får Gyllene Äpplet för sitt mångåriga deltagande i Konstnatten med focus på den vilda maten och möten mellan människor.
Viltmat lyfter de vilda råvarorna såväl i maträtter som charkprodukter. De har ett bra koncept att förädla det som springer i våra skogar med allt från älg till vildsvin. De är med sitt företag duktiga ambassadörer för Falbygden. Med sina delikatesser har de bjudit in till Viltmats gård i Jättene under Konstnatten under många år. Ett mycket uppskattat arrangemang där maten blir till möten mellan människor.