inbjudan till Konstnatten 2024
Inbjudan till Konstnatten 2024

Konstnatten den 27 till den 29 september 2024

Varmt välkommen att anmäla ditt deltagande till vår gemensamma kultur- och folkfest, som i år fyller 25 år.

Hur anmäler du dig och vad kostar det?

Anmälan om deltagande gör du helst via webbformulät på www.matokultur.se

Sista anmälningsdagen är den 24 maj.

Deltagaravgift per utställningsplats.

Antal utställare Medlem Icke medlem
1–2 800 kr 1,000 kr
3–5 1,200 kr 1,400 kr
6–10 2,000 kr 2,200 kr
10 – 2,800 kr 3,000 kr

Moms tillkommer med 25%

Vad ingår i anmälningsavgiften?

  • Plats i utställarlistan, skördefestmagasinet och på karta, tryckt och digitalt 
  •  Marknadsföring via föreningens hemsida. 
  • Marknadsföring i andra marknadsföringskanaler
  • Diverse marknadsföringsinsatser lokalt, regionalt och nationellt.
  • Efterfest till reducerat pris.
  • Lån av sifferskylt och ställning
  • Extra utställningsplats på Falköpings samlingsutställning

Skördefestmagasinet med utställningslista kommer att distribueras under sommaren.  Magasinet kommer även i år delfinansieras via swish inbetalning av 20 kr/st.

Utställning lista och karta på webben uppdateras i början av september, en uppdaterad utställningskarta trycks till Konstnatten.

Öppettider:

De rekommenderade öppettiderna är

Fredag 1800 – 2300

Lördag 1400 – 2400

Söndag 1100 – 1500

De rekommenderade öppettiderna är viktiga för arrangemanget. Undantag kan självklart göras, då anger vi det i utställning listan

OBS – korrektur.

  1. Den 24 maj är sista anmälningsdagen. 
  2. Senast den 30 maj skall du har erhållit ett korrektur. Har du inte fått något korrektur på din anmälan framtill den 30 maj, hör av dig omedelbart. 
  3. Den 10 juni  går Skördefestmagasinet till tryckeriet och distribueras juni– augusti. Efter den 1 juni görs uppdatering på webben.

Grafisk profil

Den grafiska profilen är viktig. Varumärket måste användas rätt och i all marknadsföring.

Självklart kan du även ha ditt eget varumärke med tillsammans med Konstnattens varumärke. Du hittar grafisk profil, varumärke och äpple symbolen på vår hemsida.

Samlingsutställningen

Vi kommer i samverkan med Kulturhuset Bildkällan ha samlingsutställningen på Bildkällan, Storgatan i Falköping. Vi återkommer med mer information om inlämning.

Utställningsplatsens ansvar

Tänk på att du, som gör anmälan, är vår kontakt.  Det innebär att det är du som har ansvaret för att utställarna på din utställningsplats, får aktuell och fortlöpande information.  Informera även era utställare om att använda Konstnattens varumärke

Har du frågor, funderingar och idéer hör av dig till info@matokultur.se 

Varmt välkommen till Konstnatten 2024.

Med vänlig hälsning

PO Larsson, Gerth Bragnå, Mattias Lindgren och Åsa Gustaf-Janson

Falbygdens Mat och Kultur