Välkommen att anmäla dig till Konstnatten 2022!
maj 2, 2022

Varmt välkommen att delta i Konstnatten 2022.

I år slår vi upp portarna till den årliga kultur- och folkfesten den 23 – 25 september.

Hur anmäler du dig och vad kostar det?       

Anmälan om deltagande gör du helst via webbformulär på här!
Alternativt på bifogad blankett som skickas till: Falbygdens Mat o Kultur, Box 9 521 02 Falköping
Sista anmälningsdagen är den 9 juni 2022.

Deltagaravgift per utställningsplats.

Antal utställare Medlem Icke medlem
1–2 800 kr 1,000 kr
3–5 1,200 kr 1,400 kr
6–10 2,000 kr 2,200 kr
10 – 2,800 kr 3,000 kr

Moms tillkommer med 25%

Vad ingår i anmälningsavgiften?

 • Plats i utställarlistan och på karta, tryckt och digitalt
 • Marknadsföring via föreningens hemsida.
 • Marknadsföring i andra marknadsföringskanaler
 • Diverse marknadsföringsinsatser lokalt, regionalt och nationellt.
 • Kickoff med tilltugg.
 • Efterfest till reducerat pris.
 • Lån av sifferskylt och ställning
 • Extra utställningsplats på Falköpings samlingsutställning

Skördefestmagasinet kommer att finnas både tryckt och digitalt.

Öppettider:

De rekommenderade öppettiderna är
Fredag 1800 – 2300
Lördag 1400 – 2400
Söndag 1100 – 1500

De rekommenderade öppettiderna är viktiga. Besökarna skall vara säkra på att samma öppettider gäller alla utställare på Konstnatten.  Öppettiderna är därför viktiga för arrangemanget. Undantag kan göras, det kan finnas omständigheter som kan påverka öppettiden. 

Korrektur

Den 9 juni är sista anmälningsdagen.
Den 10 juni börjar vi sätta ihop utställningslistan och numrera utställningsplatserna. Det kan ta några dagar. Erfarenheten är, att det kan, förekomma ändringar och tillägg in i det sista.
Innan utställningsblad går till tryckeriet skickas korrektur på hela listan ut.
Vi skickar ett korrektur till dig senast den 21 juni. Har du inte fått något korrektur senast den 21 juni är det något som har hänt. Hör genast av dig, så felsöker vi tillsammans.
Utställningslistan två viktiga datum: den 9 juni och den 21 juni.

Grafisk profil

Den grafiska profilen är viktig. Varumärket måste användas rätt och i all marknadsföring.
Självklart kan du även ha ditt eget varumärke med tillsammans med Konstnattens varumärke.
Du hittar grafisk profil, varumärke och äpple symbolen på vår hemsida.

Samlingsutställningen

Vi kommer i samverkan med Kulturhuset Bildkällan ha samlingsutställningen på Bildkällan, Storgatan i Falköping. Vi återkommer med mer information om inlämning.

Utställningsplatsens ansvar

 • Tänk på att du, som gör anmälan, blir vår kontakt.  Det innebär att det är den som anmäler, som har ansvaret, för att utställarna får aktuell och fortlöpande information.
 • Tänk på att följa de rekommenderade öppettiderna.
 • Tänk på att använda Konstnattens varumärke.

Har du frågor, funderingar och idéer hör av dig till info@matokultur.se

Under fliken Konstnatten, Utställarinformation hittar du fortlöpande information.

Varmt välkommen till Konstnatten 2022.
Med vänlig hälsning
Styrelsen gm Åsa Gustaf-Janson