Historik Falbygdens Mat och Kultur 2011
dec 30, 2011

Historik Falbygdens Mat och Kultur 2011

Under 2011 har projektet Affärsutveckling i kultursystem haft sitt andra verksamhetsår.

I maj söktes hos Leader östra Skaraborg projektmedel till Göran Löfwings idé – en konstutställning i Tormtens kalkbrott under Konstnatten. Föreningen beviljades projektmedel med drygt 700 000:- med medfinansiering från Falbygdens Mat och Kultur och Falköping Nu.

September 2011 söktes ytterligare projektmedel från Västra Götalands Kulturnämnd som en förlängning av affärsutveckling i kultursystem och Leaderprojektet Kulturarena Tomtens Kalkbrott. Föreningen beviljades 250 000:- i december 2011. Projekttiden är ett år.

Under hösten 2011 skrevs kontrakt med Falköpings kommun om ett uppdrag för föreningen att jobba med den lokala maten. Uppdraget är på 5 år och 400 000:-/år.

Vårfrumäss – Vårmarknad anordnades i år hos Johanssons Lamm & Ull i Gökhem. För åttonde året anordnades denna

Vårmarknad.

Konstnatten

Ca 350 utställare

Den stora begivenheten under Konstnatten var konstutställningen i det nedlagda Tomtens kalkbrott i Torbjörntorp.

18 konstnärer deltog och uppskattningsvis 30 000 besökare kom under Mekelsmässhelgen. Initiativtagare var konstnären

Göran Löfwing och markägaren Peter Nordh. Utställningen kunde genomföras med projektmedel från Leader Östra Skaraborg

och ett oegenyttigt arbete från Falköpings Elektriska, Falköping Nu och Fagerhults belysning.

En konstnattsbuss, samt en buss som koncentrerade sig Falbygdens goda mat och konst, körde runt under Konstnatten.

Uppskattningsvis besöktes Konstnatten av 50 000 personer, varav många kom från andra kommuner. Det som började i liten

skala har blivit verkligen stort, som de flesta kommuninvånare har tagit till sina.

Arrangemanget beräknas omsätta ca 15 – 20 miljoner i lokalsamhället.

Julmäss

Under november producerades ett reklamblad för att marknadsföra julmarknader, utställningar och andra aktiviteter på Falbygden. Reklambladet utökades till åtta sidor distribuerades till alla hushåll i Falköping.

Föreningen får i samband med kommunfullmäktiges sammanträde ta emot Falköpings kommuns kulturstipendium.

Shares
Share This