Historik Falbygdens Mat och Kultur 2018
dec 30, 2018

Historik Falbygdens Mat och Kultur 2018

Föreningen har i samverkan med Falköping Nu varit värdar för fyra kinesiska kulturaktörer och arrangerat dessa. Shandong Paradmarsch, Förbjudna stadens Kammarorkester – i samverkan med Göteborg Baroque, Liaoning baletten – i samverkan med Kultur och fritid, Falköpings kommun, Pekingoperan i samverkan med Löfwings.

För nittonde året i rad anordnades Mekelsmäss, Falbygdens Skördefest. Arrangemanget gjordes i samverkan med Aktiv Handel i Falköping och Bilkällan

Konstnatten

Samlingsutställningen arrangerades i Bildkällans lokaler på Stora Torget i Falköping med gott resultat, 5000 besökare.Konstnatten gästades av Pekingoperan som gjorde två föreställningar på Löfwings.

Jubileumsäpple

Symbolen för Mekelsmäss och Konstnatten – äpplet – tioårsjubilerade vilket uppmärksammades av Konstnären bakom keramik äpplet, P-A Sandström, med att ta fram ett glasäpple. I samverkan med föreningen kunde jubileumsäpplet i glas presenteras under Mekelsmäss.

Konstnattsöl

Till årets Konstnatt producerades en lättöl i samarbete med det lokala bryggeriet Victoria. En lättöl i begränsad upplaga för att testa. Näringsställena erbjöds att sälja den under arrangemanget som en unik produkt. Med årets affischbild på etiketten och Konstnattsloggan blev lättölen en succé.

Konstnattefterfest hölls på Allas Hus i Borgunda – årets Falbygdssocken –  i oktober med ca 60 deltagare.

Föreningen har också under 2018 varit en samarbetspart i Baroquefestivalen men har inte varit en medfinansiär. Föreningen har däremot tagit med Barockfestivalen i den marknadsföring som föreningen gjort för egen verksamhet. Föreningen har också samverkat med Barockfestivalen med gästframträdandet från Kina – Förbjudna stadens kammarorkester.

Shares
Share This